Na XXX posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 października 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Świerklaniec z dnia 4 września 2007 roku Nr XV/121/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Świerklaniec,
- uchwały Rady Gminy Herby z dnia 13 września 2007 roku Nr IX/125/07 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Herby,
- uchwały Rady Gminy Herby z dnia 19 września 2007 roku Nr X/81/07 w sprawie określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów,
- uchwały Rady Gminy Hażlach z dnia 19 września 2007 roku Nr X/81/07 w sprawie określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów,
- uchwały Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2007 roku Nr XIII/185/2007 w sprawie realizacji zadania Przygotowanie, dostarczanie i obsługa pojemników do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków",
- uchwały Rady Miasta Knurów z dnia 19 września 2007 roku Nr XIII/199/2007 w sprawie przystąpienia do realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- uchwały Rady Miejskiej z dnia 20 września 2007 roku Nr XXIV/215/2007 w sprawie procedury uchwalania uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwale budżetowej.