Na XXXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 8 listopada 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 28 września 2007 roku Nr XI/55/07 w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Kochanowice z dnia 1 października 2007 roku Nr XII/102/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- uchwały Rady Gminy Ślemień z dnia 4 października 2007 roku Nr IX/67/2007 w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,
uchwały Rady Gminy Jeleśnia z dnia 28 września 2007 roku Nr XII/66/07 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy na rok 2007,
-uchwały Rady Gminy Milówka z dnia 21 września 2007 roku Nr XIII/73/07 w sprawie okreslenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok i jej poboru na rok 2008,