Na XXXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 listopada 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Rudziniec z dnia 15 października 2007 roku Nr XII/132/07 w sprawie zmian Uchwały Nr III/31/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006,
- uchwały Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 12 października 2007 roku Nr XI/65/2007 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Krupski Młyn,
- uchwały Rady Gminy Mstów z dnia 29 października 2007 roku Nr XII/101/2007 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej,
- uchwały Rady Gminy Hażlach z dnia 25 października 2007 roku nr XI/89/07 w sprawie określenia na rok 2008 wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 października 2007 roku Nr XI/88/07 w sprawie zwolnień w podatkach lokalnych w 2008 roku,
- uchwały Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 października 2007 roku Nr XI/89/07 w sprawie zwolnień w podatku rolnym w 2008 roku,