Na XXXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 listopada 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 października 2007 roku Nr XIV/89/07 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień oraz wzorów deklaracji i informacji podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2008 roku,
- uchwały Rady Powiatu Rybnickiego z dnia 25 października 2007 roku Nr XII/93/07 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007,
- uchwały Zgromadzenia Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach z dnia 20 września 2007 roku Nr 7/2007 w sprawie upoważnienia Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego w Katowicach do zaciągania zobowiązań finansowych,
- uchwały Rady Gminy Świerklaniec z dnia 26 października 2007 roku Nr XVII/144/07 w sprawie uchwalenia limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,