Na XXXV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 28 listopada 2007 r., wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 143/XI/2007 z dnia 31 października 2007 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania,
- uchwały Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej Nr XIII/61/07 z dnia 7 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007 rok,
- uchwały Rady Gminy Świerklany Nr XII/76/07  z dnia 24 października 2007 roku w sprawie opłaty targowej na 2008 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu Nr XII/91/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy na 2008 r. realizacji zadania pn. "Budowa drogi gminnej w Hektarach",
- uchwały Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 25 października 2007 roku Nr XII/92/07 w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy na 2008 rok realizacji zadania pn. "Budowa instalacji c.o. i wod.-kan. budynku Przedszkola w Siewierzu",
- uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2007 roku Nr XVI/155/2007 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2008 r.,
- uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XIII/259/07 z dnia 25 października 2007 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na terenie miasta Tychy,
- uchwały Rady Gminy Godów Nr XI/74/07 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych  z budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługowych do sieci kanalizacji sanitarnej ze środków własnych budżetu Gminy Godów,