Uchwała Nr 104/XXXI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 października 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XII/246/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Miasta Tychy Nr 0150/XII/246/07 z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów z powodu naruszenia art. 18a ust. 1  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) poprzez zawężenie zakresu przedmiotowego opłaty do posiadania ściśle określonych ras psów, podczas gdy wskazany przepis dotyczy możliwości wprowadzenia opłaty od posiadania psów w szerokim zakresie.

 

Uchwała Nr 105/XXXI/2007

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 25 października 2007 roku

 

dotycząca: uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XI/94/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie określenia założeń do opracowywania projektu budżetu Powiatu Cieszyńskiego na 2008 rok.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XI/94/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie określenia założeń do opracowywania projektu budżetu Powiatu Cieszyńskiego na 2008 rok z powodu naruszenia art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) poprzez wkroczenie w wyłączną kompetencję zarządu do przygotowania projektu budżetu.