Na XXXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 30 grudnia 2019 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XIII/138/2019  Rady Miasta Radzionków z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie  ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

- uchwała Nr XIV/115/19  Rady Gminy Gorzyce z dnia  27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości,

- uchwała Nr 251/XVI/2019  Rady Miasta Rybnika z dnia  21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

- uchwała Nr BR.0007.14.86.2019  Rady Gminy Gaszowice z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Gaszowice,

- uchwała Nr XIV/190/2019  Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XIV/192/2019  Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr X/89/2019  Rady Miejskiej w Pszowie z dnia  27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Pszów oraz zwolnień od tego podatku,

- uchwała Nr X/94/2019  Rady Miejskiej w Pszowie z dnia  27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu jej składania przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-rekreacyjno-rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr 331/XIX/2019  Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,

- uchwała Nr XIII/108/2019  Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia  25 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,

- uchwała Nr XIII/109/2019  Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia  25 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała Nr XIV/68/2019  Rady Gminy Milówka z dnia  29 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Milówka na 2019 rok,

- uchwała Nr XVIII/98/2019  Rady Gminy Jeleśnia z dnia  25 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- uchwała Nr XIX/99/2019  Rady Gminy w Jeleśni z dnia  5 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XV/87/2019  Rady Gminy Rajcza z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XV/88/2019  Rady Gminy Rajcza z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie ryczałtowej  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku,

- uchwała Nr XV/89/2019  Rady Gminy Rajcza z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,

- uchwała Nr XIV/104/19  Rady Gminy Świnna z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie rocznych stawek podatku od środków transportowych,

- uchwała Nr XV/108/19  Rady Gminy Świnna z dnia  11 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/18 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

- uchwała Nr XVII/103/2019  Rady Gminy Lubomia z dnia  10 grudnia 2019 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,

- uchwała Nr XIII/116/2019  Rady Gminy Wilkowice z dnia  27 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Wilkowice,

- uchwała Nr XLIII/125/2019  Rady Gminy Wilkowice z dnia  27 listopada 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

- uchwała Nr XIII/189/19  Rady Gminy Jasienica z dnia  5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie związane z wymianą źródła ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Jasienica,

- uchwała Nr XVI/91/19  Rady Gminy Gilowice z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- uchwała Nr XVI/92/19  Rady Gminy Gilowice z dnia  28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,

- uchwała Nr XIX/182/2019  Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia  26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/377/2018 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Ogrodzieniec.