Na XVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 sierpnia 2020 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXI/129/2020 Rady Gminy Godów z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego,

- uchwała Nr XVIII/140/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujsoły,

- uchwała Nr XVIII/141/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,

- uchwała Nr XVIII/142/2020 Rady Gminy Ujsoły z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na projekt pn: "Śladami beskidzkich twórców" w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020,

- uchwała Nr XVII/182/20 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.