W dniu 5 marca 2021 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wyznaczył  Pana Rafała Karpiela - Kierownika Biura Izby, jako Koordynatora do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

e-mail: biuro@katowice.rio.gov.pl

nr tel.: 32-60-44-928