Na X posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 21 kwietnia 2021 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXIV/491/2021 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych dla miasta Gliwice wraz z zasadami udzielania dotacji celowej - program "Mój deszcz",

- uchwała Nr XXIII.413.2021 Rady Gminy Ożarowice z dnia  24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości grupie przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

- uchwała Nr XXXVI/532/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr XXXVI/533/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2021 rok,

- uchwała Nr XXXVI/535/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice,

- uchwała Nr XXXVII/539/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,

- uchwała Nr XXXVII/541/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice,

- zarządzenie Nr 1541/2021 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2021 rok,

- uchwała Nr XXVII/312/21 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rozwoju Sportu i Rekreacji Miasta Cieszyna na lata 2021 – 2025,

- uchwała Nr XXX/409/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok,

- uchwała Nr XXX/410/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

- uchwała Nr XXXI/188/2021 Rady Gminy Godów z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dofinansowania na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych w ramach projektu pn.  Zapora antysmogowa  - walka ze smogiem w Gminie Godów,

- uchwała Nr 391/XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok,

- uchwała Nr 392/XXVIII/21 Rady Miasta Żory z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021-2032.