ORGANY

Organem Regionalnej Izby Obrachunkowej jest Kolegium Izby

 

Skład Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach: 

 

1. Kołodziej Daniel -  przewodniczący
2. Róg Krzysztof -  członek
3. Baran Anna -  członek
4. Cer Mirosław -  członek
5. Dziedziak Bernadeta -  członek
6. Humeńczyk Aneta -  członek
7. Jarczyk Teresa -  członek
8. Konieczny Jarosław -  członek
9. Krzyszkowska Małgorzata -  członek
10. Nowakowska Sylwia - członka
11. Ostrowska Anna -  członek
12. Rogalska Barbara -  członek
13. Stawowczyk Tadeusz -  członek
14. Szota Tomasz -  członek
15. Świderska Judyta -  członek
16. Wybraniec Piotr -  członek
17. Zawiślak Krystyna -  członek