Na XXIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 7 października 2010 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Miasta Częstochowa Nr 733/LXIII/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania w zakresie finansowego wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego.

- uchwała Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr LV/514/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2010 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz realizację wydatków bieżących Powiatu Tarnogórskiego.