Odpowiedzialnosć formalna i merytoryczna informacji przeznaczonej do publikacji w BIP spoczywa na:

- Naczelniku Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń,

- Naczelniku Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej,

- Kierowniku Biura Izby,

- Głównym Księgowym.

 

redakcja BIP: Danuta Szędzielorz-Rzychoń
telefon: 032 604 49 36
e-mail: d.szedzielorz @katowice.rio.gov.pl