Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 3 marca 2011 r. badane będą następuj±ce uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr V/21/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Miasta Wojkowice na rok 2011.

- uchwała Rady Miasta Wojkowice Nr V/22/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wojkowice na lata 2011 - 2014.

- uchwała Rady Gminy Przyrów Nr 11/III/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych.

- uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/17/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice na lata 2011 - 2014.

- uchwała Rady Miejskiej w Gliwicach Nr IV/18/2011 z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2011 rok.