Na VIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 16 marca 2011 r. badane będ± następuj±ce uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- uchwała Rady Gminy Krupski Młyn Nr V/23/11 z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2023.

- uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 35/V/2011 z dnia 15 lutego 2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2011 - 2044.

- uchwała Rady Miasta Częstochowy Nr 36/V/2011 z dnia 15 lutego 2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Częstochowy na rok 2011.