Na XXVI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 9 listopada 2011 r. badane będą następujące uchwały, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:


- Uchwała Zarządu Powiatu Będzińskiego Nr 157/11 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Będzińskiego.

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-1343/11 z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Gliwice.

- Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr IX/64/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodnika znajdującego się przy ul. Bończyka w Borucinie”.

- Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr IX/67/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ścieżki rowerowej w Wojnowicach na odcinku drogi DW 916 do pałacu”.

- Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr IX/68/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Dokończenie budowy hali sportowej z zapleczem i łącznikiem przy Zespole Szkół w Krzanowicach”.

- Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr IX/61/2011 z dnia 11 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.