Na XIV posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 6 czerwca 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXIV/653/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/286/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

- uchwała Nr XXXIV/308/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 6 maja 2013 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu komercyjnego, na realizację zadania inwestycyjnego pn.:”Przebudowa nawierzchni dróg w dzielnicy Radlin II” .