Na XVII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 11 lipca 2013 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia, w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr 367/XXXV/13 Rady Miasta Żory z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

- uchwała Nr XXXII/347/2013 Rady Gminy Psary z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2013 – 2033,

- uchwała Nr XXXII/346/2013 Rady Gminy Psary z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/335/2013 z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.