Na VI posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 19 marca 2015 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VII/43/2015 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok,

- uchwała Nr III.20.2015 Rady Miejskiej w Strumieniu  z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.