Rejestry i ewidencje

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wszystkie sprawy związane ze swoją działalnością rejestruje i ewidencjonuje zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach jednolitym rzeczowym wykazem akt w ramach, którego prowadzone są m.in.:

- rejestr skarg i wniosków,

- rejestr spraw wpływających do RIO w Katowicach,

- ewidencja uchwał podjętych przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- ewidencja uchwał podjętych przez Składy Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- ewidencje spraw związanych z działalnością Regionalnej Komisji Orzekającej do spraw dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach jako organu I instancji .