Na XXIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 22 września 2016 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr VIII/1/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bieruń,

- uchwała Nr 134/XVIII/16 Rady Gminy Świerklany z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

- uchwała Nr 268/XXI/16 Rady Miasta Żory z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Miejską Żory,

- uchwała Nr 270/XXI/16 Rady Miasta Żory z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie udzielenia poręczeń Żorskiej Spółdzielni Socjalnej ,,WERWA”.