Skład I

1.Tadeusz Stawowczyk - przewodniczący

2. Krystyna Zawiślak - członek

3. Bernadeta Dziedziak - członek

 

Skład II

1. Bernadeta Dziedziak - przewodnicząca

2. Piotr Wybraniec - członek

3. Tadeusz Stawowczyk - członek

 

Skład III

1. Teresa Jarczyk - przewodnicząca

2. Tomasz Szota - członek

3. Anna Ostrowska - członek

 

Skład IV

1.  Krzysztof Róg - przewodniczący

2. Aneta Humeńczyk- członek

3. Barbara Rogalska - członek

 

Skład V

1. Anna Baran - przewodnicząca

2. Aneta Humeńczyk - członek

3. Teresa Jarczyk - członek

 

Skład VI

1. Mirosław Cer - przewodniczący

2. Jarosław Konieczny - członek

3. Sylwia Nowakowska - członek

 

Skład VII

1. Sylwia Nowakowska - przewodnicząca

2. Jarosław Konieczny - członek

3. Małgorzata Krzyszkowska - członek