Na XXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 10 sierpnia 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XXXII/471/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Jasienica dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne budynków mieszkalnych i mieszkań na terenie Gminy Jasienica.