Na XXVII posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 18 października 2005 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:

- uchwały Rady Miasta w Myszkowie Nr XXXV/305/05 z dnia 16 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie na 2005 rok,
- uchwały Rady Miasta Knurów Nr XXXVIII/524/2005 z dnia 15 września 2005 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
- uchwały Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach Nr XXXVII/417/05 z dnia 19 września 2005 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005,
- uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 189/XXIV/05 z dnia 30 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany uchwały nr 173/XXII/05 Rady Gminy Włodowice z dnia 29 kwietnia 2005 r.,
- uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXX/195/05 z dnia 22 września 2005 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.