Na XXVIII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 26 października 2017 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- zarządzenie Nr S.0050.0225.2017 Burmistrza Radlina z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata od 2017 do 2028,

- uchwała Nr S.0007.077.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Radlin na lata od 2017 do 2028,

- uchwała Nr S.0007.078.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

- uchwała Nr S.0007.076.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Radlin na rok 2017,

- uchwała Nr S.0007.073.2017 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zasoby mieszkaniowe Mikołajczyka - termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka 5 w Radlinie",

- uchwała Nr XLII/662/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice,

- uchwała Nr XXXIX/230/2017 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

- uchwała Nr 8/VII/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu,

- uchwała Nr 7/VII/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w roku 2017,

- uchwała Nr 6/VII/2017 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach z dnia 13 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020,

- uchwała Nr 299(XXXVIII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Poraj na rok 2017,

- uchwała Nr 300(XXXVIII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,

- uchwała Nr 305(XXXVIII)17 Rady Gminy Poraj z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Poraj umowy na planowane przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu grogi powiatowej nr 1012S w miejscowości Jastrząb Etap III".