Na XXXII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 12 grudnia 2017 r. (kontynuacja posiedzenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach rozpoczętego w dniu 7 grudnia 2017 r.) badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr XLIX/536/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości 330.000.000 zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym w Luksemburgu,

- uchwała Nr XLIX/537/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Zabrze na 2017 rok,

- uchwała Nr XLIX/538/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2017-2046,

- uchwała Nr XXX/205/2017 Rady Gminy Bojszowy z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Bojszowy na 2017 r.