Inspektor ochrony danych osobowych:

pan Leszek Murański

kontakt:

adres: 40-172 Katowice, ul. Grabowa 3

e-mail: iodo@katowice.rio.gov.pl