Na I posiedzenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 4 stycznia 2007 r. wszczęte zostaje postępowanie nadzorcze w stosunku do:
- uchwały Rady Gminy Rudziniec Nr II/17/06 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie określenia stawek opłaty targowej i zasad jej poboru,
- uchwały Rady Gminy Rudnik Nr III/17/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, które uzyskały wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Rudnik,
- uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr II/10/06 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na 2007 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr III/10/06 z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Zawiercia na rok 2007,
- uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr II/10/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od nieruchomości na terenie gminy Sośnicowice,
- uchwały Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr II/12/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Sośnicowice,
- uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr II/5/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie stawek od środków transportowych na 2007 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu Nr III/18/06 z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/06 z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie stawek od środków transportowych na 2007 rok,
- uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach Nr II/21/06 z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice,
- uchwały Rady Miejskiej w Toszku Nr II/8/2006 z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie gminy i miasta Toszek na rok 2007,
- zarządzenia Wójta Gminy Nędza Nr 0151/144/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 r.,
- uchwały Rady Gminy w Lubomi Nr II/5/2006 z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- uchwały Rady Gminy Godów Nr III/9/06 z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2007 rok,