1 Tadeusz Stawowczyk Przewodniczący 
2 Aneta Humeńczyk Zastępca Przewodniczącego
3 Dorota Adamek-Hyska członek
4 Anna Baran członek
5 Mirosław Cer członek
6 Bernadeta Dziedziak członek
7 Daniel Kołodziej członek
8 Barbara Rogalska członek
9 Krzysztof Róg członek
10 Łukasz Stec członek
11 Artur Walasik członek
12 Marek Zdebel członek