1

Tadeusz Stawowczyk

Przewodniczący 

2

Aneta Humeńczyk

Z-ca Przewodniczącego

3

Anna Baran

członek

4

Mirosław Cer

członek

5

Paweł Drzazga

członek

6

Daniel Kołodziej

członek

7

Barbara Rogalska

członek

8

Krzysztof Róg

członek

9

Marek Zdebel

członek

10

Artur Walasik

członek

11

Daniel Konicz

członek