Uchwała Nr 83/XXI/2008

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 11 września 2008 roku

 

dotycząca: uchwały Nr XCI/32/2008 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu KZK GOP.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr XCI/32/2008 Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu KZK GOP z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na dokonaniu wyboru banku przez organ stanowiący, podczas gdy zgodnie z art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stosowanym na podstawie art. 73a ust. 1 tejże ustawy czynność ta należy do kompetencji organu wykonawczego.