Uchwała Nr 286/XI/2018

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z  dnia 5 kwietnia 2018 roku

 

dotycząca rozpatrzenia zastrzeżeń  Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 marca 2018 roku do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 marca 2018 roku

 

§ 1.

 

Oddala się zastrzeżenie wniesione  przez Burmistrza Miasta Czeladź, pismem: SK-BD.1710.2.2017 z dnia 21 marca 2018 roku do wniosku nr 1 wystąpienia pokontrolnego Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 marca 2018 roku, znak: WK-610/42/4/17/18.