Uchwała Nr 27/VI/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 19 marca 2009 roku

dotycząca:  uchwały Nr XXXVI/344/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXVI/344/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, polegające na ustaleniu kwoty rezerwy ogólnej w wysokości przekraczającej 1% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czym naruszono art. 173 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), zgodnie z którym rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.