Uchwała Nr 39/XIII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 18 czerwca 2009 roku

 

dotycząca: uchwały Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Nr XCVII/15/2009 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia 2.12.2008 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2009r.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach Nr XCVII/15/2009 z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Zgromadzenia KZK GOP w Katowicach nr LCIV/51/2008 z dnia 2.12.2008 r. w sprawie planu finansowego Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP na 2009r. z powodu niewyodrębnienia w § 1 pkt 2 uchwały, w planie wydatków działu 600 – Transport i łączność, rozdziału 60004 – Lokalny transport zbiorowy, w ramach wydatków bieżących grupy dotacji,  co narusza art. 184 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).