Uchwała Nr 60/XVII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

 

dotycząca:  uchwały Nr 250/XXVII/09 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów na wykonanie zadań inwestycyjnych

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Poczesnej Nr 250/XXVII/09 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytów na wykonanie zadań inwestycyjnych przeznaczonych na budowę Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół w Poczesnej z powodu istotnego naruszenia art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) poprzez postanowienie o zaciągnięciu kredytu, którego kwota nie została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok.

 

Uchwała Nr 61/XVII/2009

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 10 sierpnia 2009 roku

 

dotycząca:  uchwały Nr 251/XXVII/09 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

            Stwierdza się nieważność uchwały Rady Gminy w Poczesnej Nr 251/XXVII/09 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 10.146.526 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej z powodu istotnego naruszenia art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), poprzez postanowienie o zaciągnięciu pożyczki, której kwota nie została zaplanowana w uchwale budżetowej na 2009 rok.