Na VII posiedzeniu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 2 kwietnia 2024 r. badane będą następujące uchwały i zarządzenia w stosunku, do których wszczęte zostało postępowanie nadzorcze:

- uchwała Nr LXXIV/1545/24 Rady Miasta Katowicez dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania,

- uchwała Nr 410/LXXV/2024 Rady Miejskiej w Blachowniz dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Blachownia na rok 2024,

- uchwała Nr 411/LXXV/2024 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Blachownia na rok 2024,

- uchwała Nr 536/XCIII/24 Rady Gminy Janów z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku na prace budowlano – konstruktorskie przy zabytkowym kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku,

- uchwała Nr 537/XCIII/24 Rady Gminy Janów z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Janowie na odnowienie ołtarzy oraz wykonanie malowania wewnętrznej elewacji kościoła parafialnego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Janowie,

- uchwała Nr 538/XCIII/24 Rady Gminy Janów z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej osobie fizycznej - Jerzemu Motłochowi na odrestaurowanie wnętrza drewnianego młyna, wykonania zabezpieczenia odgromowego, przeciwpożarowego, antywłamaniowego i przeciwwilgociowego,

- uchwała Nr LXV/582/2024 Rady Gminy Wilkowicez dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2024 r.,

- uchwała Nr LXV/583/2024 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilkowice na lata 2024-2036.