Uchwała Nr 7/II/2011

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 20 stycznia 2011 roku

 

w sprawie: uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 11/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok.

 

Stwierdza się istotne naruszenie prawa w uchwale Rady Miasta Siemianowic Śląskich Nr 11/2010 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie zmian budżetu miasta na 2010 rok polegające na nadaniu jej wstecznej mocy obowiązującej w zakresie upoważnienia do zaciągania zobowiązań określonego w § 3, co jest sprzeczne z art. 5 w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95).