Uchwała Nr 296/XVIII/2014

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 12 sierpnia 2014 roku

 

w sprawie  uchwały Nr 753/210/14 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr 753/210/14 Zarządu Powiatu Pszczyńskiego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Pszczyńskiego na 2014 rok - polegające na zastosowaniu nieprawidłowej szczegółowości planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czym naruszono art. 235 ust. 1 i art. 236 ust. 4 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).