Uchwała Nr 162/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr RG.0007.17.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016 rok

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr RG.0007.17.2015 Rady Gminy Lyski z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2016 rok w części dotyczącej słów: "na 2016 rok" zamieszczonych w tytule uchwały i § 1 uchwały, z powodu istotnego naruszenia art. 2 ust.3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz.301 z późn. zm.) poprzez określenie roku budżetowego, którego dotyczy uchwała.

 

Uchwała Nr 163/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr IV/37/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy  środków stanowiących fundusz sołecki

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr IV/37/2015 Rady Gminy Ujsoły z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, w części obejmującej słowa: "na rok 2016" użyte w § 1 uchwały - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zawężeniu wyodrębnienia funduszu sołeckiego do jednego roku budżetowego, czym naruszono art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301).

 

Uchwała Nr 164/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie       uchwały Nr VI/28/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 

§ 1

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/28/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Istebna na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki, w części obejmującej użyte w nazwie uchwały słowa:"na 2016 rok" oraz użyte w § 1 uchwały słowa: "na rok 2016" - z powodu istotnego naruszenia prawa polegającego na zawężeniu wyodrębnienia funduszu sołeckiego do jednego roku budżetowego, czym naruszono art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301).

 

Uchwała Nr 165/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia  2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/26/2015  Rady Miejskiej w Toszku z dnia 31 marca 2015 roku  w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2015

 

§ 1.

 

Stwierdza się naruszenie prawa w uchwale Nr VII/26/2015 Rady Miejskiej w Toszku  z dnia 31 marca 2015 roku  w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na 2015 rok polegające na braku postanowień dotyczących przychodów budżetu, mimo że po zmianach kwot dochodów, wydatków oraz deficytu zmianie uległy także przychody, czym naruszono art. 212 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

 

Uchwała Nr 170/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr VII/105/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/697/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/105/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/697/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 171 /X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/106/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/698/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/106/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/698/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 172/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/107/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/699/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/107/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/699/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 173/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie  uchwały Nr VII/108/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/700/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/108/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/700/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 174/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/109/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/701/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/109/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/701/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.  

 

Uchwała Nr 175/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/110/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/702/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/110/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/702/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 176/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/111/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/703/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/111/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/703/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 177/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/112/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/704/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/112/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/704/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.  

 

Uchwała Nr 178/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/113/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/705/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/113/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/705/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.  

 

Uchwała Nr 179/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/114/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1003/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/114/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1003/2009 Rady Miejskiej  w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 180/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/115/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1004/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/115/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi  z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1004/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 181/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/116/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1005/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/116/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1005/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.  

 

Uchwała Nr 182/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/117/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1006/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/117/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1006/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 183/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/118/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1007/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/118/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1007/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 184/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/119/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1008/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/119/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/1008/2009 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 185/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/120/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/120/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 186/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/121/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/121/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 187/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie   uchwały Nr VII/122/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/358/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Nr VII/122/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/358/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu z powodu istotnego naruszenia art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907     z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 188/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/123/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

 

§ 1.

 

Stwierdza się  istotne naruszenie prawa w uchwale Nr VII/123/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. z powodu naruszenia art. 211 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 46 i art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), polegającego na zmniejszeniu rozchodów budżetu gminy z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę łączną 2.187.704,40  zł, pomimo że obowiązek do dokonania płatności tego zobowiązania w 2015 roku wynika z zobowiązań zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do dnia 26 maja 2015 roku, poprzez uchwalenie planu rozchodów budżetu w prawidłowych wysokościach, czyli uwzględniających kwoty płatności wynikające z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań - pod rygorem stwierdzenia nieważności podjętej uchwały.

 

Uchwała Nr 189/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/124/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 - 2030

 

§ 1.

 

 Stwierdza się  nieważność uchwały Nr VII/124/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 - 2030, z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z  późn. zm.) poprzez brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie ustalenia rozchodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach objętych prognozą.

 

Uchwała Nr 190/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/034/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVII/254/2010 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr VII/034/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVIII/254/2010 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu,  z powodu istotnego naruszenia art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr  191/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/035/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały V/037/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

§ 1.

 

Stwierdza się nieważność uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr VII/035/2015 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały V/037/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, z powodu istotnego naruszenia art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) poprzez naruszenie przez organ stanowiący kompetencji należących do sfery zastrzeżonej dla organu wykonawczego.

 

Uchwała Nr 192/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/036/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2015 - 2026

 

§ 1.

 

Stwierdza się  nieważność uchwały Nr VII/036/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2015 - 2026, z powodu istotnego naruszenia art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) w związku z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z  późn. zm.) poprzez brak zachowania realistyczności wieloletniej prognozy finansowej w zakresie ustalenia rozchodów oraz kwoty długu w poszczególnych latach objętych prognozą.      

 

Uchwała Nr 193/X/2015

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej

w Katowicach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie uchwały Nr VII/037/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca
2015 roku w sprawie zmian w budżecie

 

§ 1.

 

Stwierdza się  istotne naruszenie prawa w uchwale Nr VII/037/2015 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie z powodu naruszenia przepisu art. 211 ust. 1 i art. 212 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 46 i art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), polegającego na zmniejszeniu rozchodów budżetu powiatu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę łączną 536.960,00 zł, pomimo że obowiązek do dokonania płatności tego zobowiązania w 2015 roku wynika z zobowiązań zaciągniętych przez powiat w latach poprzednich.

 

§ 2.

 

Nakazuje się usunięcie istotnego naruszenia prawa określonego w § 1, w terminie do dnia 26 maja 2015 roku, poprzez uchwalenie planu rozchodów budżetu w prawidłowych wysokościach, czyli uwzględniających kwoty płatności wynikające z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań - pod rygorem stwierdzenia nieważności podjętej uchwały.