Lp

Temat szkolenia

Termin szkolenia

1

Rachunkowość budżetowa i zamknięcie ksiąg – Katowice.

21 stycznia

2

Rachunkowość budżetowa i zamknięcie ksiąg - Katowice

22 stycznia

3

Rachunkowość budżetowa i zamknięcie ksiąg - Katowice

4 lutego

4

Rachunkowość budżetowa i zamknięcie ksiąg - Katowice

5 lutego

5

Rachunkowość budżetowa i zamknięcie ksiąg - Katowice

6 lutego

6

Planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego - Katowice

14 i 15 lutego

7

Odpowiedzialność kierowników jednostek oświatowych - Katowice

12 lutego

8

Odpowiedzialność kierowników jednostek oświatowych - Katowice

13 lutego

9

Odpowiedzialność kierowników jednostek oświatowych - Katowice

19 lutego

10

Odpowiedzialność kierowników jednostek oświatowych - Katowice

26 lutego

11

Odpowiedzialność kierowników jednostek oświatowych - Katowice

29 lutego

12

Uchwały i zarządzenia przekazywane w formie elektronicznej – Bestia. - Katowice

18 lutego

13

Uchwały i zarządzenia przekazywane w formie elektronicznej – Bestia. - Katowice

20 lutego

14

Absolutorium 2007 rok - Katowice

3 marca

15

Absolutorium 2007 rok – Bielsko-Biała

4 marca

16

Absolutorium 2007 rok - Częstochowa

5 marca

17

Absolutorium 2007 rok - Katowice

10 marca

18

Absolutorium 2007 rok – Bielsko-Biała

11 marca

19

Absolutorium 2007 rok - Częstochowa

17 marca

20

Absolutorium 2007 rok - Katowice

17 marca

21

Planowanie, przygotowanie i przeprowadzanie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - Katowice

4 kwietnia

22

Szkolenie dla skarbników j.s.t. - Szczyrk

7-9 kwietnia

23

Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych w świetle obowiązujących aktów prawnych - Katowice

18 kwietnia

24

Komisja przetargowa – zadania, obowiązki i odpowiedzialność za udzielanie zamówień publicznych - Katowice

14 marca

25

Podatki i opłaty lokalne - Katowice

27 marca

26

Podatki i opłaty lokalne - Katowice

31 marca

27

Podatki i opłaty lokalne - Katowice

1 kwietnia

28

Podatki i opłaty lokalne - Katowice

16 kwietnia

29

Obowiązki kierownika instytucji kultury w świetle ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych - Katowice

14-15 kwietnia

30

Obowiązki kierownika instytucji kultury w świetle ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych - Katowice

21-22 kwietnia

31

Obowiązki kierownika instytucji kultury w świetle ustawy o finansach publicznych i prawa zamówień publicznych - Katowice

16 i 18 czerwca

32

Planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego - Katowice

19 maja

33

Dotacje w świetle ustawy o finansach publicznych i ustaw szczególnych - Katowice

26 maja

34

Dotacje w świetle ustawy o finansach publicznych i ustaw szczególnych - Katowice

2 czerwca

35

Warsztaty budżetowe dla skarbników j.s.t. lub pracowników merytorycznych służb finansowo-księgowych – Bielsko - Biała

24 czerwca

36

Warsztaty budżetowe dla skarbników j.s.t. lub pracowników merytorycznych służb finansowo-księgowych - Częstochowa

25 czerwca

37

Warsztaty budżetowe dla skarbników j.s.t. lub pracowników merytorycznych służb finansowo-księgowych - Katowice

27 czerwca

38

Warsztaty budżetowe dla skarbników j.s.t. lub pracowników merytorycznych służb finansowo-księgowych – Bielsko - Biała

26 września

39

Warsztaty budżetowe dla skarbników j.s.t. lub pracowników merytorycznych służb finansowo-księgowych - Częstochowa

23 września

40

Warsztaty budżetowe dla skarbników j.s.t. lub pracowników merytorycznych służb finansowo-księgowych - Katowice

24 września

41

Warsztaty budżetowe dla skarbników j.s.t. lub pracowników merytorycznych służb finansowo-księgowych - Katowice

30 września

42

Warsztaty budżetowe dla skarbników j.s.t. lub pracowników merytorycznych służb finansowo-księgowych – Bielsko - Biała

7 października

43

Szczegółowe omówienie zmian dotyczących rachunkowości budżetowej - Katowice

28 lipca

44

Szczegółowe omówienie zmian dotyczących rachunkowości budżetowej - Częstochowa

30 lipca

45

Szczegółowe omówienie zmian dotyczących rachunkowości budżetowej – Bielsko - Biała

31 lipca

46

Szczegółowe omówienie zmian dotyczących rachunkowości budżetowej - Katowice

4 sierpnia

47

Szczegółowe omówienie zmian dotyczących rachunkowości budżetowej - Częstochowa

5 sierpnia

48

Szczegółowe omówienie zmian dotyczących rachunkowości budżetowej – Bielsko - Biała

6 sierpnia

49

Szczegółowe omówienie zmian dotyczących rachunkowości budżetowej - Katowice

7 sierpnia

50

Szczegółowe omówienie zmian dotyczących rachunkowości budżetowej – Bielsko - Biała

8 sierpnia

51

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych - Katowice

8 października

52

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych – Bielsko - Biała

19 września

53

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych - Częstochowa

26 września

54

Szkolenie dla skarbników j.s.t. – Stadion Śląski w Chorzowie

21 października

55

Odpowiedzialność kierownika j.s.f.p. za prowadzenie gospodarki finansowej i jej kontrolę - Katowice

16 września

56

Odpowiedzialność kierownika j.s.f.p. za prowadzenie gospodarki finansowej i jej kontrolę – Bielsko - Biała

17 września

57

Odpowiedzialność kierownika j.s.f.p. za prowadzenie gospodarki finansowej i jej kontrolę - Częstochowa

18 września

58

Windykacja i egzekucja w podatkach i opłatach lokalnych -Katowice

9 października

59

Windykacja i egzekucja w podatkach i opłatach lokalnych -Katowice

10 października

60

Windykacja i egzekucja w podatkach i opłatach lokalnych -Katowice

16 października

61

Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a dyscyplina finansów publicznych w jednostkach oświatowych - Katowice

29 września i 17 października

62

Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne a dyscyplina finansów publicznych w jednostkach oświatowych - Katowice

13 i 14 października

63

Planowanie  i udzielanie zamówień publicznych o wartości do 14 000 Euro i wybrane zagadnienia ustawy Prawo zamówień publicznych - Katowice

13 listopada

64

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – Bielsko - Biała

13 listopada

65

Zamknięcie ksiąg rachunkowych - Katowice

25 listopada

66

Zamknięcie ksiąg rachunkowych - Częstochowa

1 grudnia

67

Zamknięcie ksiąg rachunkowych - Katowice

2 grudnia

68

Zamknięcie ksiąg rachunkowych – Bielsko - Biała

17 grudnia

69

Dotacje w świetle ustawy o finansach publicznych i ustaw szczególnych - Katowice

24 listopada

70

Dotacje w świetle ustawy o finansach publicznych i ustaw szczególnych - Katowice

1 grudnia

71

Projekt budżetu na 2009 rok oraz uchwały i zarządzenia przekazywane do RIO w systemie BESTIA - Katowice

3 grudnia

72

Projekt budżetu na 2009 rok oraz uchwały i zarządzenia przekazywane do RIO w systemie BESTIA - Katowice

4 grudnia

73

Projekt budżetu na 2009 rok oraz uchwały i zarządzenia przekazywane do RIO w systemie BESTIA - Katowice

5 grudnia

74

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych - Katowice

8 grudnia

75

Nowelizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych – Bielsko - Biała

10 grudnia

76

Odpowiedzialność kierownika j.s.f.p. za prowadzenie gospodarki finansowej i jej kontrolę - Katowice

12 grudnia

77

Odpowiedzialność kierownika j.s.f.p. za prowadzenie gospodarki finansowej i jej kontrolę – Bielsko - Biała

11 grudnia