Lp

Temat szkolenia

Termin szkolenia

1

Szkolenie dla radnych -Katowice

6 stycznia

2

Szkolenie dla radnych -Bielsko-Biała

10 stycznia

3

Szkolenie dla radnych - Racibórz

12 stycznia

4

Szkolenie dla radnych - Rybnik

12 stycznia

5

Szkolenie dla radnych - Bielsko

17 stycznia

6

Szkolenie dla radnych-Katowice

18 stycznia

7

Szkolenie dla radnych - Rybnik

19 stycznia

8

Szkolenie dla radnych-Katowice

24 stycznia

9

Szkolenie dla radnych - Bielsko

24 stycznia

10

Szkolenie dla radnych - Częstochowa

24 stycznia

11

Szkolenie dla radnych - Bielsko

25 stycznia

12

Szkolenie dla radnych - Częstochowa

25 stycznia

13

Szkolenie dla radnych-Katowice

26 stycznia

14

Szkolenie dla radnych - Bielsko

26 stycznia

15

Szkolenie dla radnych - Częstochowa

27 stycznia

16

Szkolenie dla radnych-Katowice

29 stycznia

17

Szkolenie dla radnych - Racibórz

29 stycznia

18

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych j.s.t.

22 lutego

19

Szkolenie dla radnych - Zawiercie

1 marca

20

Szkolenie dla SP ZOZ

8-9 marca

21

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

12 marca

22

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

13 marca

23

Rachunkowość budżetowa

14 marca

24

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

15 marca

25

Rachunkowość budżetowa

16 marca

26

Absolutorium za 2006 rok - Katowice

19 marca

27

Rachunkowość budżetowa

20 marca

28

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

21 marca

29

Zamknięcie ksiąg rachunkowych

22 marca

30

Absolutorium za 2006 rok - Katowice

23 marca

31

Absolutorium za 2006 rok – Bielsko-Biała

29 marca

32

Rachunkowość budżetowa

30 marca

33

Absolutorium za 2006 rok - Częstochowa

2 kwietnia

34

Szkolenie dla SP ZOZ

28 i 30 maja

35

Prawo zamówień publicznych - Katowice

 

24 maja

36

25 maja

37

31 maja

38

Prawo zamówień publicznych -Częstochowa

11 czerwca

39

Prawo zamówień publicznych –Bielsko-Biała

22 czerwca

40

Szkolenie dla skarbników j.s.t.

 

18-19 czerwca

41

 20-21 czerwca

42

Przyznawanie, wykorzystywanie i rozliczanie dotacji w świetle ustawy o finansach publicznych i ustaw szczegółowych

 

14 września

43

24 września

44

1 października

45

19 października

46

Szkolenie dla skarbników j.s.t. - Budżet 2008

5 listopada

47

Planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówień publicznych

 

8 listopada

48

15 listopada

49

16 listopada

50

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

29 listopada

51

Naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych

 

21 listopada

52

22 listopada

53

28 listopada

54

Wybrane problemy rachunkowości budżetowej. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2007 rok oraz sporządzenie bilansu

3 grudnia

55

4 grudnia

56

5 grudnia

57

6 grudnia

58

7 grudnia

59

10 grudnia

60

11 grudnia

61

12 grudnia

62

13 grudnia

63

14 grudnia