Lp. Temat szkolenia Termin szkolenia
1 Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz istotne nieprawidłowości związane z tokiem udzielania zamówienia - Katowice 6 lutego
2 Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz istotne nieprawidłowości związane z tokiem udzielania zamówienia - Bielsko-Biała 12 lutego
3 Gospodarka finansowa placówek oswiatowych - Katowice 12 lutego
4 Szkolenie dla radców i sekretarzy j.s.t. - Wisła 18 - 19 lutego
5 Absolutorium za 2008 rok - Katowice 23 lutego
6 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 r. - Katowice 24 lutego
7 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 r. - Katowice 25 lutego
8 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 r. - Katowice 26 lutego
9 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 r. - Katowice 3 marca
10 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 r. - Katowice 4 marca
11 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2008 r. - Katowice 6 marca
12 Gospodarka finansowa placówek oswiatowych - Katowice 9 marca
13 VAT w j.s.t - Katowice 16 marca
14 VAT w j.s.t - Częstochowa 17 marca
15 Zamówienia publiczne po nowelizacji ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązujących przepisów prawa przy udzielaniu zamówień publicznych - Katowice 17 marca
16 VAT w j.s.t - Bielsko-Biała 19 marca
17 Absolutorium za 2008 rok - Bielsko-Biała 20 marca
18 VAT w j.s.t - Katowice 23 marca
19 Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne w publicznych placówkach oświatowych - Katowice 30 i 31 marca
20 Planowanie i udzielanie zamówień publicznych o wartości do 14 000 Euro i wybrane zagadnienia ustawy-Prawo zamówień publicznych - Katowice 10 kwietnia
21 Finansowanie zadań przez j.s.t. w świetle nowych uregulowań prawnych - Bielsko-Biała 15 kwietnia
22 Finansowanie zadań przez j.s.t. w świetle nowych uregulowań prawnych - Katowice 16 kwietnia
23 Planowanie i udzielanie zamówień publicznych o wartości do 14 000 Euro i wybrane zagadnienia ustawy-Prawo zamówień publicznych - Bielsko-Biała 17 kwietnia
24 Obowiązki kierownika instytucji kultury w świetle ustawy o finansach publicznych - Katowice 20 kwietnia
25 Planowanie i udzielanie zamówień publicznych o wartości do 14 000 Euro i wybrane zagadnienia ustawy-Prawo zamówień publicznych - Częstochowa 23 kwietnia
26 Gospodarka nieruchomosciami w jednostkach samorządu terytorialnego - Katowice 24 kwietnia
27 Odpowiedzialnośc kierownika pracownika za naruszenie d.f.p. - Katowice 4 maja
28 Dotacje w świetle ustawy o finansach publicznych i ustaw szczególnych - Katowice 6 maja
29 Gospodarka finansowa i zamówienia publiczne w publicznych placówkach oświatowych - Katowice 11 i 12 maja
30 Szkolenie dla skarbników j.s.t. - Chorzów 13 maja
31 Podatki i opłaty lokalne z uwzglednieniem zagadnień egzekucji podatkowej - Katowice 22 maja
32 Podatki i opłaty lokalne z uwzglednieniem zagadnień egzekucji podatkowej - Częstochowa 25 maja
33 Podatki i opłaty lokalne z uwzglednieniem zagadnień egzekucji podatkowej - Bielsko-Biała 27 maja
34 Rachunkowość budżetowa w placówkach oświatowych - Katowice 28 maja
35 Rachunkowość budżetowa w placówkach oświatowych - Katowice 29 maja
36 Rachunkowość budżetowa w placówkach oświatowych - Katowice 2 czerwca
37 Rachunkowość budżetowa w placówkach oświatowych - Katowice 3 czerwca
38 Gospodarka nieruchomościami w jednostce samorządu terytorialnego - Częstochowa 4 czerwca
39 Gospodarka nieruchomościami w jednostce samorządu terytorialnego - Bielsko-Biała 5 czerwca
40 Kontrola RIO w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i istotne nieprawidłowości związane z tokiem zamówienia - Bielsko-Biała 4 czerwca
41 Planowanie i udzielanie zamówień publicznych o wartości do 14 000 Euro przez instytucje kultury i wybrane zagadnienia ustawy-PZP - Katowice 9 czerwca
42 Kontrola RIO w zakresie prawidłowości udzielania zamówień publicznych i istotne nieprawidłowości związane z tokiem zamówienia - Katowice 10 czerwca
43 Odpowiedzialność kierownika/pracownika za naruszenie d.f.p. - Katowice 15 czerwca
44 Dotacje w świetle ustawy o finansach publicznych i ustaw szczególnych - Katowice 22 czerwca
45 Planowanie, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Katowice 23 i 24 czerwca
46 Szkolenie dla skarbników j.s.t. - Szczyrk 7-9 października
47 Planowanie,przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Katowice 12 października
48 Zaciąganie zobowiązań finansowych przez j.s.t. - Katowice 19 października
49 Wykorzystanie środków unijnych na przykładzie doświadczeń niemieckich - Bielsko-Biała 21 października
50 Wykorzystanie środków unijnych na przykładzie doświadczeń niemieckich - Katowice 22 października
51 Dotacje w systemie finansów publicznych - Katowice 23 października
52 Podatki i opłaty lokalne z elementami egzekucji podatkowej - Bielsko-Biała 26 października
53 Podatki i opłaty lokalne z elementami egzekucji podatkowej - Katowice 27 października
54 Obowiązki dyrektora SP ZOZ - Katowice 26 i 28 października
55 Odpowiedzialność kierownika/pracownika j.s.f.p. za naruszenie dyscypliny f.p. - Katowice 29 i 30 października
56 Nowa ustawa o finansach publicznych dla organów wykonawczych j.s.t. - Katowice 3 listopada
57 Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w j.s.f.p. - Bielsko-Biała 5 listopada
58 Nowa ustawa o finansach publicznych dla organów stanowiących j.s.t. - Katowice 9 listopada
59 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok - Katowice 18 listopada
60 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok - Katowice 19 listopada
61 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok - Katowice 20 listopada
62 Nowa ustawa o finansach publicznych i przepisy ją wprowadzające - Katowice 23 listopada
63 Nowa ustawa o finansach publicznych i przepisy ją wprowadzające - Bielsko-Biała 24 listopada
64 Nowa ustawa o finansach publicznych i przepisy ją wprowadzające - Częstochowa 25 listopada
65 Nowa ustawa o finansach publicznych i przepisy ją wprowadzające - Katowice 27 listopada
66 Odpowiedzialność kierowników placówek oświatowych w świetle nowej ustawy o finansach publicznych - Katowice 30 listopada
67 Nowa ustawa o finansach publicznych i przepisy ją wprowadzające - Katowice 1 grudnia
68 Prawo zamówień publicznych w świetle najnowszych nowelizacji w 2009 roku - Katowice 2 grudnia
69 Nowa ustawa o finansach publicznych i przepisy ją wprowadzające - Bielsko-Biała 4 grudnia
70 Nowa ustawa o finansach publicznych i przepisy ją wprowadzające - Częstochowa 7 grudnia
71 Vat dla samorządowców - Katowice 7 grudnia
72 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok - Katowice 9 grudnia
73 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok - Katowice 11 grudnia
74 Nowelizacja ustawy PZP - Katowice 14 grudnia
75 Nowa ustawa o finansach publicznych i przepisy ją wprowadzające - Katowice 15 grudnia
76 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok - Katowice 17 grudnia
77 Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok - Katowice 18 grudnia