Lp.

Tematyka

Termin szkolenia

1

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

28 stycznia

2

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2009 rok

25 lutego

3

26 lutego

4

Prawo zamówień publicznych w świetle najnowszych zmian

1 marca

5

3 marca

6

22 marca

7

Nowelizacja ustawy-PZP

12 marca

8

10 marca

9

VAT dla samorządowców

17 marca

10

Absolutorium za 2009 rok

19 marca

11

8 marca

12

16 marca

13

Planowanie i udzielanie zamówień publicznych w jednostkach oświatowych o wartości do 14 000 EURO i wybrane zagadnienia ustawy PZP.

15 marca

14

23 marca

15

Zaciąganie zobowiązań przez j.s.t.

19 marca

16

31 marca

17

Dotacje z budżetu j.s.t. na podstawie nowej ustawy o finansach publicznych

29 marca

18

Dochody i wydatki budżetowe jednostek budżetowych w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz omówienie zmian w sprawozdawczości oraz klasyfikacji

12 kwietnia

19

15 kwietnia

20

21 kwietnia

21

22 kwietnia

22

Zamówienia publiczne okiem inspektora kontroli - (nie)typowe problemy zamawiającego

16 kwietnia

23

29 kwietnia

24

30 kwietnia

25

Udzielanie zamówień publicznych przez samorządowe, komunalne zakłady budżetowe

23 kwietnia

26

Udzielanie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej

16 kwietnia

27

30 kwietnia

28

Obowiązki dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy jako kierownika j.s.f.p. oraz zamówienia publiczne dla PUP

19 i 20 kwietnia

29

Szkolenie dla skarbników j.s.t.

26-28 kwietnia

30

Dochody i wydatki budżetowe jednostek budżetowych w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz omówienie zmian w sprawozdawczości oraz klasyfikacji

7 maja

31

10 maja

32

11 maja

33

Podatki i opłaty lokalne z uwzględnieniem windykacji i egzekucji

21 maja

34

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

25 maja

35

27 maja

36

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kontekście nowelizacji ustawy o finansach publicznych

26 maja

37

27 maja

38

31 maja

39

Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

1 czerwca

40

2 czerwca

41

Dochody i wydatki budżetowe jednostek budżetowych w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz omówienie zmian w sprawozdawczości oraz klasyfikacji

10 czerwca

42

11 czerwca

43

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków unijnych na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w kontekście nowelizacji ustawy o finansach publicznych

16 czerwca

44

Procedura budżetowa, uchwała budżetowa oraz wieloletnia prognoza finansowa j.s.t. w nowej ustawie o finansach publicznych

14 czerwca

45

Planowanie i udzielanie zamówień publicznych przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

15 czerwca

46

Szkolenie dla radców i sekretarzy j.s.t.

21-23 czerwca

47

SJO Besti@ (warsztaty)

22 czerwca 8.30 - 12.30

48

22 czerwca 13.30 - 17.30

49

23 czerwca 8.30 - 12.30

50

23 czerwca 13.30 - 17.30

51

24 czerwca 8.30 - 12.30

52

24 czerwca 13.30 - 17.30

53

25 czerwca 8.30 - 12.30

54

25 czerwca 13.30 - 17.30

55

28 czerwca 8.30 - 12.30

56

28 czerwca 13.30 - 17.30

57

29 czerwca 8.30 - 12.30

58

29 czerwca 13.30 - 17.30

59

Spotkanie szkoleniowe dotyczące budżetu na 2011 rok

15 paĽdziernika

60

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2010 rok

6 grudnia

61

8 grudnia

62

13 grudnia

63

Obsługa WPF w systemie BeSTi@

8 grudnia 8.30 - 11.30

64

8 grudnia 12.30 - 15.30

65

10 grudnia 8.30 - 11.30

66

10 grudnia 12.30 - 15.30

67

15 grudnia 8.30 - 11.30

68

15 grudnia 12.30 - 15.30