Szkolenie Termin
1 Integracja systemu BeSTi@ i systemu SJO BeSTi@ 26 maja
2 Integracja systemu BeSTi@ i systemu SJO BeSTi@ 27 maja
3 System BeSTi@ - moduł uchwały z obsługą WPF 30 maja
4 System BeSTi@ - moduł uchwały z obsługą WPF 31 maja
5 System BeSTi@ - moduł uchwały z obsługą WPF 1 czerwca
6 System BeSTi@ - moduł uchwały z obsługą WPF 2 czerwca
7 Planowanie i udzielanie zamówień publicznych w jednostkach oświatowych 10 czerwca
8 Szkolenie dla skarbników j.s.t. województwa śląskiego  14 - 16 czerwca
9 Rachunkowość budżetowa i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych po zmianach 8 czerwca
10 9 czerwca
11 20 czerwca
12 21 czerwca
13 27 czerwca
14 28 czerwca
15 System BeSTi@ - moduł uchwały z obsługą WPF 29 czerwca
16 System BeSTi@ - moduł uchwały z obsługą WPF 30 czerwca
17 System BeSTi@ - moduł uchwały z obsługą WPF 1 lipca
18 Planowanie i udzielanie zamówień publicznych w jednostkach oświatowych 14 września
19 Podatek od towarów i usług (VAT) w jednostkach samorządu terytorialnego
z uwzględnieniem zmian w 2011 r.
21 września
20 28 września
21 Rachunkowość budżetowa i gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych po zmianach 5 września
22 9 września
23 22 września
24 23 września
25 SJO Bestia - warsztaty dla początkujących 12 września
26 13 września
27 Planowanie i udzielanie zamówień publicznych w jednostkach oświatowych 3 października
28 System BeSTi@ - moduł uchwały z obsługą WPF 5 października
29 6 października
30 Szkolenie dla skarbników j.s.t. 17-18 października
31 Realizacja zamówień publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne - najczęstsze nieprawidłowości…” 30 września
32 10 października
33 Dotacje z budżetu j.s.t. dla niepublicznych szkół, przedszkoli, żłobków 24 października
34 Samorządowe instytucje kultury a zasady gospodarki finansowej jednostek sektora publicznego 16 listopada
35 23 listopada
36 Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych za 2011 rok 14 listopada
37 15 listopada
38 Zamknięcie ksiąg rachunkowych budżetu oraz jednostek organizacyjnych. Sporządzenie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2011 rok 24 listopada
39 25 listopada
40 Planowanie i udzielanie zamówień publicznych przez j.s.t. i ich jednostki organizacyjne 28 listopada
41 System BeSTi@ - moduł uchwały z obsługą WPF 14 grudnia