Lp.

Szkolenie

Termin

1

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2011 rok

16 lutego

2

22 lutego

3

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach sektora finansów publicznych za 2011 rok

23 lutego

4

24 lutego

5

Dotacje po zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego (.)

20 lutego

6

Planowanie i udzielanie zamówień publicznych przez samorządowe instytucje kultury

28 lutego

7

Gospodarka finansowa samorządowych instytucji kultury - zmiany w 2012 roku

21 lutego

8

6 marca

9

Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w jednostkach oświatowych

27 lutego

10

Odpowiedzialność osób po stronie zamawiającego za naruszenie dfp.

5 marca

11

Podatek od towarów i usług (VAT) w jst.

9 marca

12

System Bestia - moduł "Uchwały"

6 marca

13

7 marca

14

Podatki i opłaty lokalne w 2012r. Z uwzględnieniem windykacji i egzekucji

28 marca

15

System Bestia - moduł "Uchwały"

25 kwietnia

16

Planowanie i udzielanie zamówień publicznych w jednostkach oświatowych

9 maja

17

Rachunkowość i kontrola zarządcza w jst.

23 maja

18

24 maja

19

30 maja

20

Nowe zasady rachunkowości jsfp w 2012r.

29 maja

21

31 maja

22

4 czerwca

23

14 czerwca

24

SJO Bestia

5 czerwca

25

Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych .w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dfp

12 czerwca

26

Planowanie i udzielanie zamówień publicznych o wartości do 14 000 Euro

19 czerwca

27

Komisja przetargowa w zamówieniach pub.

29 czerwca

28

Szkolenie dla skarbników j.s.t.

17-19 września

29

Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych

16 października

30

Rachunkowość budżetowa, sprawozdawczość

17 października

31

18 października

32

Środki trwałe

26 października

33

31 października

34

EAP Legislator

24 października

35

25 października

36

Szkolenie dla radców prawnych i sekretarzy

24-25 października

37

Zamknięcie ksiąg

23 listopada

38

Rachunkowość budżetowa

28 listopada

39

EAP Legislator

29 listopada

40

Zamknięcie ksiąg

13 grudnia