W 2013 roku przeprowadzono:

- 7 szkoleń z zakresu obsługi WPF w systemie Besti@ - wzięło w nich udział 113 osób,

- 1 szkolenie z zakresu SJO Besti@ - wzięło w nim udział 12 osób,

- 1 szkolenie z zakresu gospodarki finansowej samorządowych instytucji kultury - wzięło w nim udział 30 osób,

- 15 szkoleń z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych - wzięło w nich udział 513 osób,

- 7 szkoleń z zakresu WPF merytorycznego - wzięło w nich udział 208 osób,

- 4 szkolenia z zakresu podatku od towarów i usług (VAT)  - wzięło w nich udział 119 osób,

- 1 szkolenie z zakresu rachunkowości budżetowej - wzięło w nim 30 osób,

- 3 szkolenia z zakresu inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych - wzięło w nich udział 98 osób,

- 4 szkoleń z zakresu planowania i udzielania zamówień publicznych o wartości do 1400 euro - wzięło w nich udział 110 osób,

- 2 szkolenia z zakresu sprawozdawczości j.s.t. - wzięło w nich udział 79 osób,

- 3 szkolenia z zakresu podatków lokalnych - wzięło w nich udział 96 osób,

- 2 szkolenia z zakresu WPF w systemie Besti@ wg nowych przepisów - wzięło w nich udział 24 osoby,

- 1 szkolenie z zakresu dochodzenia i egzekucja opłaty śmieciowej - wzięło w nim udział 130 osób,

- 1 szkolenie z zakresu spadkobierców i inne osób trzecich w podatkach - wzięło w nim udział 47 osób,

- 1 szkolenie z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych w instytucjach kultury - wzięło w nim udział 42 osób,

- 1 szkolenie z zakresu środków trwałych - wzięło w nim udział 41 osób.

Poza tym dwukrotnie zorganizowano szkolenie dla skarbników oraz szkolenie dla wójtów, burmistrzów i prezydentów.