W 2014 roku przeprowadzono:

- 1 szkolenie z zakresu nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych i niektórych aspektów,

udzielania zamówień publicznych - wzięły w nim udział 42 osoby,

- 1 szkolenie z zakresu zmian w sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych - wzięło

w nim udział 40 osób,

- 2 szkolenia z zakresu nowych zasad sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych - wzięły w nich udział 82 osoby,

- 2 szkolenia z zakresu sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2014 r. po zmianach - wzięło w nich udział 80 osób,

- 2 szkolenia z zakresu sprawozdawczości budżetowej oraz w zakresie operacji finansowych jednostek samorządu terytorialnego  i ich jednostek organizacyjnych za I kwartał 2014 roku - najnowsze zmiany - wzięło w nich udział 69 osób,

- 1 szkolenie z zakresu zamówień publicznych w jednostkach oświatowych o wartości do 30 000 euro - wzięło w nim udział 30 osób,

- 2 szkolenia z zakresu podatku od towarów i usług (VAT) w jednostkach samorządu terytorialnego po zmianach w 2014 r. - wzięło w nich udział 80 - osób,

- 1 szkolenie z zakresu nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych - wzięło w nim udział 28 osób,

- 1 szkolenie z zakresu kontrola realizacji zadań publicznych finansowanych z dotacji udzielonych z budżetu j.s.t, - zwrot dotacji - wzięły w nim udział 43 osoby,

- 1 szkolenie z zakresu zamówienia publiczne o wartości do 30 000 euro w jednostkach samorządu terytorialnego - wzięło w nim udział 38 osób,

-1 szkolenie z zakresu zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego, konsekwencje naruszenia przepisów ( korekty finansowe i dyscyplina finansów publicznych) - wzięło w nim udział 29 osób,

- 1 szkolenie z zakresu reformy unijnych zasad pomocy publicznej w gminach obowiązującej od 1 stycznia 2014 r. Nowe przepisy na lata 2014-2012 - wzięło w nim udział 40 osób,

- 2 szkolenia z zakresu wynagrodzenia w jednostkach samorządu terytorialnego - wzięło

w nich udział 81 osób,

- 2 szkolenia z zakresu sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za III kwartały 2014 roku r.- wzięły w nich udział 82 osoby,

- 3 szkolenia z zakresu uchwały podatkowe na 2015 rok wzięło w nim udział 103 osoby,

- 1 szkolenie z zakresu zmian prawa zamówień publicznych w 2014 roku - wzięły w nim udział44 osoby,

- 2 szkolenia z zakresu sprawozdawczości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych za 2014 r. - wzięły w nich udział 83 osoby,

- 3 szkolenia z zakresu zamknięcia ksiąg rachunkowych budżetu oraz jednostek organizacyjnych. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych za 2014 r - wzięło w nich udział 121 osób.

 

Zorganizowano też trzy szkolenia wyjazdowe,w tym 2 szkolenia dwudniowe i jedno szkolenie trzydniowe.