W 2017 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła 29 szkoleń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich jednostek organizacyjnych.