W 2018 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła 25 szkoleń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich jednostek organizacyjnych.