W 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła 18 szkoleń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego i ich jednostek organizacyjnych.